ועדת כספים
הועדה ממונה על כל הפעילויות הכספיות של ועד ההתאגדות, הכנת התקציב השנתי, פיקוח על ביצוע ההכנסות וההוצאות בהתאם לתקציב, וכן ניהול ופיקוח על כל הפעילויות הקשורות במתן הלואות מקרן ההלואות של ועד העובדים.
חברי הוועדה: לאה נווה, ד"ר אלעד לנדאו, רקפת כלב

 

ועדת תרבות
ועדה זו אחראית ליוזמה ולביצוע של מכלול פעולות תרבות ורווחה, כגון : טיולים,
סיורים, קבוצות ספורט, חבורת הזמר, מבצעי מכירות שונים, מתן הנחות בחנויות  ובגופים שונים, קייטנות, שי לחגים, מנויים למפעלי תרבות,פנאי ונופש, ופעילויות חדשות המתפרסמות מפעם לפעם.

חברי הוועדה: שושי שלום, גיל לרנר, סיון חלימי, אריאלה ברק