מח"ר (מדעי החברה והרוח)
נציגות המח"ר פועלת תחת הסתדרות המח"ר. חלק מהחברים אף משמשים כנציגי האוניברסיטה במחוז ירושלים ובמוסדות ההסתדרות. לעובדים באוניברסיטה מנוכים "דמי טיפול" בגובה 0.8% מהשכר להסתדרות העובדים הכללית.  רק עובדים אשר ביקשו לעבור לסטטוס של חברים ולשלם "דמי חבר" בגובה של 0.95% מהשכר מוקנים זכויות והגנות נוספות . עובדים אשר מעוניינים בשינוי, יכולים למלא את הטופס המצ"ב

נציגת איגוד המח"ר בוועד העובדים: רקפת כלב

להלן מסמך מרכז, באדיבותה של דרורה שיך עודה, יו"ר המח"ר במועצת העובדים בירושלים, בנוגע לקורסים והשתלמויות לעובדי המח"ר.

נציגת איגוד עובדי המח"ר בוועד העובדים: רקפת כלב 054.8820662