בכ"מ עמ"מ (ביוכימאים ,עובדי מעבדה ומיקרוביולוגים)

לנוחיותכם רכזנו באתר זה מידע רלוונטי לעובדים בדרוג הביוכימאים מיקרוביולוגיים (בכ"מ) ע"פ הסכמי השכר וע"פ הנהלים הנהוגים באוניברסיטה עברית.

אנו מקווים שתמצאו כאן מענה הולם לשאלות הקשורות לתנאי העסקה באוניברסיטה עברית בדרוג בכ"מ.

דף הנחיות לעובד מעבדה מתחיל באוניברסיטה העברית

נציגי איגוד עובדי הבכ"מ עמ"מ בוועד העובדים: לאה נווה 08.9489435 , ד"ר אלעד לנדאו 08.9489913