אחת לשנה בודק אגף משאבי אנוש את זכאותם של העובדים לקידום בדרגה. כל עובד זכאי להתקדם בדרגה עפ"י התקן בו הוא מועסק, עפ"י הפז"מ שלו בדרגה ועפ"י הסכמים הרלבנטיים לדירוג בו הוא מועסק.

 

הקידום בדרגה מותנה בהמלצת הממונה. נציגי הועד בסקטורים השונים מוודאים כי כל העובדים הזכאים לדרגה, אכן מקודמים.
מומלץ לכלל ציבור העובדים ללמוד היטב את תנאי הקידום הרלוונטיים להם ולוודא כי אכן התנאים מתקיימים. במקרים בהם יש עיכוב בקידום בדרגה מומלץ לפנות לנציג הסקטור על מנת לוודא כי מקור העיכוב אינו בטעות. 

 

מידע נוסף ניתן למצוא באתר האגף למשאבי אנוש 

או אצל נציגי הסקטורים השונים.