חברי הוועד

מזכירת הוועד

מח"ר (מדעי החברה והרוח) יו"ר


טל. 08.9489330
פקס. 08.9489466
דוא"ל. vaadagri@savion.huji.ac.il

רקפת כלב (יו"ר ועד)
טל. 08.9489991

נייד. 054.8820662
דוא"ל. rakefetk@savion.huji.ac.il

רקפת1.jpg

בכ"מ עמ"מ (ביוכימאים, עובדי מעבדה ומיקרוביולוגים)

אלעד לנדאו
טל. 08.9489913

דוא"ל. eladla@savion.huji.ac.il

ציפי ברקוביץ'
טל. 08.9489435

דוא"ל.berkovich.zipi@gmail.com

עובדי מינהל (אחיד)

מהנדסים 

גיל לרנר
טל. 08.9489535

דוא"ל.gill@savion.huji.ac.il

מח"ר (מדעי החברה והרוח)

חמדת וולף פולק
טל. 08.9489934

דוא"ל. hemdatw@savion.huji.ac.il

hemdat.jpg

עדי סבג
נייד. 054.8820333
דוא"ל. adisa@savion.huji.ac.il

עדי סבג.jpg

טכנאים והנדסאים

מאיה כובאני
טל. 08.9489330

פקס. 08.9489466
דוא"ל. vaadagri@savion.huji.ac.il