להלן האירועים שבגינם זכאים העובדים והגמלאים לקבל שי מוועד העובדים:

מימוש ההטבות עבור סעיפים א'-ב' מוגבל עד 6 חודשים מתאריך האירוע


א. נישואין, לידה, בת/בר מצווה, בהצגת מסמך רלוונטי.

ב. שי למתגייסים לשרות חובה בצה"ל / שנת שירות, בהצגת צו גיוס.

ג. שי לילדי העובדים העולים לכתה א', פרסום בחודש יוני.

* כל ההטבות מיועדות לעובדים וגמלאים המשלמים מיסי ועד 6 חודשים באופן סדיר ורציף.

נציגת בנק יהב במשרד וועד העובדים

מתפרסמת הודעה במייל