ארגון הגמלאים

ארגון הגמלאים מנוהל ע"י נציגות נבחרת אשר מנהלת את חיי היום יום ואת תרבות הפנאי של גמלאי הפקולטה. 
הארגון פועל תחת ועד העובדים. הארגון מטפל ברווחת הפרט, יוצר קשר עם החברים בו ומתעניין בשלומם.  
בימים אלה, יזם ארגון הגמלאים הרצאות בימי שני, אשר חלק גדול מהגמלאים פעיל בהן. 


משרד ארגון הגמלאים ממוקם בצריף 8 בפקולטה לחקלאות.  המשרד פתוח בימים א-ה 10:00 - 12:00.

 

טלפון לפניות: 08-9489199
כתובת דוא"ל: vaadpagri@savion.huji.ac.il